Version 1-14th FEB 2023  

CUỘC THI INFLUENCER WEB 3.0 MsMA 2023  

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN  

 • Điều khoản chung

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản”) xác định mối quan hệ hợp đồng giữa công ty TNHH tư nhân Millionaireasia Pte Ltd (“MA”) và bạn. Bằng cách tham gia Cuộc thi Influencer trên Web 3.0 của Ms Millionaireasia 2023 (“Cuộc thi”), bạn được xem là đã đọc và chấp nhận Điều khoản. Các Điều khoản có thể được MA sửa đổi theo thời gian. Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên trang web của Cuộc thi. Vui lòng xem lại các Điều khoản này định kỳ vì việc bạn tham gia với tư cách thành viên được xem là đã chấp nhận mọi Điều khoản sửa đổi có hiệu lực tại thời điểm đó. MA có quyền chấm dứt quyền tham gia của bạn bất cứ lúc nào, có thông báo trước hoặc không, nếu theo quyết định riêng của mình, MA xác định rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản này.

 

 • Tham gia và đăng ký
  • Để tham gia Cuộc thi, bạn bắt buộc phải là nữ từ 18 tuổi trở lên. Truy cập vào link đăng ký https://app.millionaireasia.com/campaign-instruction/10. Người đăng ký phải nộp đơn đăng ký hợp lệ và thanh toán khoản phí đăng ký 100 USD (không thể hoàn lại trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này hoặc MA từ chối đơn đăng ký của bạn). Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính trên nền tảng. Hãy gửi ảnh đại diện và một video dài 1 phút thể hiện cá tính của mình trước ngày 14 tháng 3 năm 2023. Nếu bạn không thực hiện, đơn đăng ký sẽ được coi là không đủ tiêu chuẩn và trong trường hợp đó, lệ phí đăng ký sẽ không được hoàn lại. MA sẽ không chịu trách nhiệm đối với các mục không được thực hiện đầy đủ hoặc không thể thực hiện vì bất kỳ lý do kỹ thuật hoặc lý do nào khác. Bạn sẽ nhận được email xác nhận từ MA sau khi gửi đơn đăng ký. Nhân viên của MA và các thành viên trong gia đình của họ sẽ không được phép tham gia Cuộc thi.
  • Thí sinh đăng ký thành công sẽ được thông báo quy trình tham gia cuộc thi trong vòng 72 giờ sau khi nộp đơn đăng ký, và quy trình đăng ký trở thành thành viên FoMo cấp Bạc. Đồng thời, các thí sinh cũng sẽ nhận được mã số cá nhân (dùng để giới thiệu người tham gia) và có thể bắt đầu quảng bá cho video Tính cách của họ đến các FFF.
  • MA có thể sản xuất một bộ phim liên quan đến Cuộc thi. Do đó, MA có thể sẽ cung cấp cơ hội casting phim cho tất cả những Người dự thi, và các Thí sinh chung kết có thể sẽ được mời tham gia dàn diễn viên chính của phim.
  • Bạn hiểu rằng bạn được yêu cầu và đồng ý quảng bá về công ty MA, về Cuộc thi và các nhà tài trợ nếu được yêu cầu. Bạn đồng ý không ký kết bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào có thể hoặc đang mâu thuẫn với MA và các thỏa thuận tài trợ của MA. MA hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn loại bỏ bản thân khỏi bất kỳ vị trí gây xung đột nào hoặc sẽ chấm dứt quyền tham gia Cuộc thi của bạn. Trong trường hợp đó, mọi khoản thanh toán hoặc bồi thường dành cho bạn sẽ bị hủy và MA có quyền không chịu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với các thiệt hại của bạn.
  • Nếu bạn không thể thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của một thí sinh dự thi trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi, bạn đồng ý thông báo cho MA sớm nhất có thể và chấp nhận rằng MA có thể, vào bất kỳ lúc nào của Cuộc thi, chấm dứt quyền tham gia của bạn.
  • Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không quảng cáo bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của MA, trong bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Cuộc thi.
  • Ngày và địa điểm thi đấu có thể thay đổi theo quyết định có cân nhắc của MA và sẽ không hoàn tiền do bất kỳ thay đổi nào như vậy.
  • Bạn phải tự thu xếp việc đi lại và chỗ ở của mình, bao gồm bất kỳ đơn xin thị thực du lịch nào (ngoại trừ các điều khoản đặc biệt do MA cung cấp trong mỗi giai đoạn của cuộc thi), nếu bạn không ở Singapore. Tất cả các chi phí đó bạn sẽ tự chi trả.
  • Bạn hiểu và đồng ý rằng khi tham gia Cuộc thi, MA sẽ yêu cầu tất cả các quyền cần thiết bao gồm (nhưng không giới hạn) việc sử dụng tên, chân dung, giọng nói và/hoặc thông tin tiểu sử của bạn cho mục đích công khai và quảng bá trong hiện tại và trong tương lai. Như vậy, bạn đồng ý tham gia vào một thỏa thuận Miễn trừ trách nhiệm đối với người tham gia (tại Phụ lục B).
  • MA có thể chấm dứt quyền tham gia Cuộc thi của bạn ở bất kỳ giai đoạn nào nếu MA quyết định, dựa theo suy xét thận trong của mình, rằng bạn đã vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử nào, bao gồm trong Quy tắc ứng xử (tại Phụ lục A). Trong trường hợp như vậy, MA sẽ thu hồi giải thưởng và/hoặc chi phí dành cho bạn và yêu cầu bạn trả lại bất kỳ giải thưởng hoặc khoản bồi thường nào khác mà bạn có thể đã nhận được.

 

 • Tuyên bố
  • Từ đây, bạn xác nhận và tuyên bố rằng:
   • bạn hiện tại không đang trải qua bất kỳ thủ tục tố tụng dân sự hoặc hình sự nào ở Singapore và các nơi khác;
   • bạn chưa nộp đơn kiện người khác, cũng như chưa có ai nộp đơn yêu cầu bạn thực hiện phá sản tự nguyện hoặc bắt buộc, hay nói cách khác, đã trở thành đối tượng, tự nguyện hoặc không tự nguyện, của bất kỳ thủ tục tố tụng nào theo bất kỳ luật phá sản hoặc mất khả năng thanh toán nào của địa phương hoặc của nước ngoài;
   • bạn không phải là một cá nhân phá sản chưa được phục quyền;
   • bạn sẽ không gửi, hiển thị, đăng, gửi, xuất bản hoặc lan truyền bất kỳ nội dung nào: (i) không công bằng hoặc lừa đảo theo luật bảo vệ người tiêu dùng của bất kỳ tổ chức pháp lý nào; (ii) có bản quyền, được bảo vệ bởi bí mật thương mại hoặc tuân theo các quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai, trừ khi bạn là chủ sở hữu của các quyền đó; (iii) tạo rủi ro cho sự an toàn hoặc sức khỏe của một người, tạo rủi ro cho an toàn hoặc sức khỏe cộng đồng, làm tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc cản trở cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật; (iv) mạo danh người khác; (v) quảng bá các loại thuốc/chất kích thích bất hợp pháp, vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu, liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp hoặc buôn bán vũ khí bất hợp pháp; (vi) là bất hợp pháp, mang tính phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm, quấy rối, hận thù, xúc phạm chủng tộc hoặc sắc tộc, hoặc khuyến khích hành vi sẽ bị coi là phạm tội, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm bất kỳ luật nào, hoặc không trung thực, không chính xác, không phù hợp, độc hại hoặc lừa đảo; (vii) liên quan đến trộm cắp hoặc khủng bố; (viii) cấu thành một hình thức giao tiếp thương mại trái phép; (ix) chứa thông tin liên hệ hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi trước đó bạn đã nhận được sự đồng ý rõ ràng của bên thứ ba đó để đính kèm thông tin liên hệ hoặc thông tin nhận dạng cá nhân của họ; và/hoặc (x) vi phạm các Điều khoản này; và
   • bạn hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu tiêm chủng tối thiểu hiện hành do chính quyền địa phương có liên quan quy định đối với khách du lịch vào Singapore.
  • Bạn đồng ý thông báo cho MA ngay lập tức nếu có bất kỳ thay đổi nào trong hoàn cảnh khiến bất kỳ tuyên bố nào trong Khoản 3 này không đầy đủ, không chính xác hoặc sai sự thật. Trong trường hợp như vậy, MA có quyền chấm dứt quyền tham gia Cuộc thi của bạn ở bất kỳ giai đoạn nào, thu hồi mọi giải thưởng và/hoặc quyền lợi và yêu cầu trả lại bất kỳ giải thưởng và/hoặc lợi ích nào đã cung cấp cho bạn.

 

 • Giải thưởng và chiến thắng
  • Nhà vô địch chung cuộc của MsMA 2023 sẽ được xác định theo một bộ tiêu chí có sẵn tại millionaireasia.com/msma/terms-and-conditions/competition-rules. Các tiêu chí này có thể thay đổi theo thời gian.
  • Nếu bạn là Quán quân của MsMA 2023, bạn hiểu và chấp nhận rằng bạn sẽ phải ký một thỏa thuận dịch vụ độc quyền với MA, trong thời hạn 10 tháng. Bạn được yêu cầu cung cấp một số dịch vụ nhất định cho MA và/hoặc các nhà tài trợ của MA (mẫu tại Phụ lục C) (“Cam kết Dịch vụ“).
  • Nhà vô địch sẽ được nhận các giải thưởng với tổng giá trị 1.000.000 ĐÔ LA SINGAPORE, bao gồm như sau:
   • 000 ĐÔ LA SINGAPORE, sẽ được trả một lần cho Nhà vô địch trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định được Quán quân; và
   • Nhận 800.000 ĐÔ LA SINGAPORE dưới hình thức thanh toán hàng tháng trong vòng 10 tháng. Dựa vào việc Quán quân hoàn tất các nghĩa vụ của mình và không có bất kỳ hành vi vi phạm hoặc chấm dứt Cam kết Dịch vụ nào.
  • Á quân 1 và 2 sẽ nhận giải thưởng tiền mặt lần lượt là 50.000 đô la và 25.000 đô la.
  • Tất cả các giải thưởng từ Cuộc thi này sẽ được trao tặng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định Quán quân (hoặc sớm hơn, theo quyết định của MA) và không thể chuyển nhượng cho người khác. Tất cả các chi tiết cá nhân phải chính xác, đầy đủ và phải được chứng minh theo yêu cầu của MA. MA có quyền xác minh thông tin do bạn cung cấp và loại bạn khỏi Cuộc thi nếu MA cho rằng, theo quyết định riêng của mình, rằng bạn đã cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình diễn ra Cuộc thi. MA cũng có quyền thu hồi bất kỳ giải thưởng nào của bạn và quyên góp giải thưởng đó cho tổ chức từ thiện dưới tên của MA.
  • Nếu bạn bị loại tại bất kỳ thời điểm nào, trong hoặc sau Cuộc thi, MA có thể yêu cầu bạn trả lại bất kỳ giải thưởng hoặc vật phẩm nào đã được trao cho bạn trong tình trạng đầy đủ và nguyên vẹn.

 

 • Bảo vệ dữ liệu
  • Khi tham gia Cuộc thi hoặc tham gia bình chọn, bạn hiểu rằng với mục đích quản lý Cuộc thi và hoàn thành việc trao giải, MA cần phải lưu giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn cũng hiểu và đồng ý với việc MA (bao gồm cả các công ty và chi nhánh có liên quan) và các nhà tài trợ (bao gồm nhưng không giới hạn ở Nhà tài trợ bậc Title, Nhà tài trợ bậc Presenter & Nhà tài trợ bậc Diamond) của Cuộc thi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (trong mẫu đơn đăng ký hoặc mẫu đơn bình chọn thông qua nền tảng MA) cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị. Danh sách các nhà tài trợ của Cuộc thi có sẵn trên trang web của MA và Cuộc thi, có thể được cập nhật theo thời gian.
  • Chính sách quyền riêng tư của MA, được đưa vào các Điều khoản này thông qua tham chiếu và có thể được tham khảo bằng cách truy cập website của MA, cũng được áp dụng mọi lúc có liên quan đến bất kỳ dữ liệu nào MA thu thập từ bạn.

 

 • Giới hạn trách nhiệm
  • Bạn chấp nhận mọi rủi ro, trách nhiệm, miễn trừ trách nhiệm và hạn chế liên quan đến việc tham gia Cuộc thi và nhận Giải thưởng của Quán quân. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, cả MA, cũng như bất kỳ chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu tương ứng của họ đều không chấp nhận hoặc có bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất, thiệt hại, tai nạn, tử vong hoặc thương tích do hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan theo bất kỳ cách nào đến Cuộc thi.
  • Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, tất cả các bảo đảm, điều kiện và các điều khoản khác được quy định bởi luật pháp hoặc luật thông dụng, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bị loại trừ khỏi các Điều khoản này.

 

 • Thông tin quan trọng khác
  • Phụ lục của các Điều khoản này (như được trình bày bên dưới) là một phần của các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn tham gia Cuộc thi. Xin vui lòng đọc thật kỹ.
  • Trừ khi có quy định khác, tất cả các tham chiếu đến tiền tệ, giá trị tiền tệ và đô la được quy định ở đây sẽ có nghĩa là ĐÔ LA SINGAPORE và tất cả các khoản thanh toán dưới đây sẽ được thực hiện bằng ĐÔ LA SINGAPORE.
  • MA có quyền sửa đổi các Điều khoản này hoặc chấm dứt Cuộc thi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Tất cả các quyết định do MA đưa ra theo các Điều khoản này sẽ là quyết định cuối cùng và MA sẽ không chấp nhận giải quyết bất kỳ tranh cãi hay phản hồi nào. MA có thể, nhưng không bắt buộc, biện minh cho bất kỳ quyết định nào liên quan đến Cuộc thi này. MA có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, chấm dứt sớm Cuộc thi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện của nó. Nếu Cuộc thi bị chấm dứt, phí đăng ký của bạn sẽ được hoàn trả đầy đủ.
  • Trong phạm vi mà bất kỳ điều khoản nào có bao gồm hoặc được đề cập ở đây trái với bất kỳ điều khoản nào có trong bất kỳ luật hiện hành, quy định của chính phủ, lệnh hoặc yêu cầu nào không thể được miễn trừ theo thỏa thuận của các bên, điều khoản đó sẽ không được áp dụng. Sự vô hiệu của bất kỳ một điều khoản nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác.
  • MA có thể chuyển nhượng hoặc xử lý các Điều khoản này theo hướng có lợi cho bất kỳ công ty con, nhà thầu phụ hoặc đại lý được chỉ định nào của mình để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình ở đây. MA sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện hoặc không thực hiện của các nhà thầu phụ và/hoặc đại lý do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát chính đáng của MA.
  • Ngôn ngữ chính thức cho cuộc thi này là tiếng Anh. Mọi bản dịch từ tiếng Anh sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về việc giải thích bất kỳ điều khoản hoặc điều lệ nào trong bất kỳ tài liệu nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được lấy làm căn cứ.
  • Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa Singapore. Mọi tranh chấp chưa được giải quyết phát sinh theo, ngoài hoặc liên quan đến các Điều khoản này, bao gồm mọi câu hỏi liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng thông qua phân xử tại Singapore theo Điều khoản Trọng tài của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore có hiệu lực hiện hành. Bất kể điều gì trong các Điều khoản này, trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, không bên nào được tiến hành giải quyết tranh chấp trừ khi các bên đã nỗ lực hợp lý để giải quyết vấn đề đó thông qua hòa giải theo các quy tắc hòa giải của Trung tâm Hòa giải Singapore có hiệu lực hiện hành.

 

 

Công ty TNHH tư nhân Millionaireasia

[Ngày]

 

 

Phụ lục A        –           Quy tắc Ứng xử

Phụ lục B        –           Thỏa thuận Miễn trừ Trách nhiệm

Phụ lục C        –           Cam kết dịch vụ

Phụ lục D        –           Các điều khoản và điều kiện khác

 

 

Phụ lục A

 

Quy tắc ứng xử

 

 1. Bạn đồng ý thực hiện các hoạt động của mình theo các tiêu chuẩn đạo đức và luân lý cao nhất và bạn sẽ không bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể khiến bạn, MA, Cuộc thi hoặc bất kỳ chi nhánh, cán bộ hoặc nhân viên tương ứng nào của họ bị mang tiếng xấu, chế giễu, khinh miệt hoặc tai tiếng hoặc có thể ảnh hưởng bất lợi đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở trên hoặc có thể xúc phạm hoặc công kích cộng đồng hoặc bất kỳ tầng lớp hoặc nhóm nào trong đó.
 2. Bạn xác nhận rằng bạn là một người có tư cách đạo đức tốt, chưa phạm tội hoặc bị kết án về bất kỳ tội ác nào và sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào trái với các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và quy ước cộng động hoặc thực hiện hành động gây ảnh hưởng bất lợi cho MA, Cuộc thi và các nhà tài trợ của nó.
 3. Bạn sẽ luôn thể hiện tinh thần thể thao công minh. Bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động gây rối, vô đạo đức, bất công bằng hoặc trái luật pháp nào khác để thu lợi cho bản thân hoặc đạt được bất kỳ lợi thế không công bằng nào trong Cuộc thi.
 4. Bạn phải luôn cư xử một cách lịch sự và chuyên nghiệp trong suốt Cuộc thi hoặc trong thời gian đại diện cho MA, và bạn sẽ không vu khống, bôi nhọ hoặc nói cách khác là miệt thị các thí sinh, giám khảo, nhà tài trợ, MA và nhân viên của nó có liên quan hoặc kết nối với Cuộc thi. Bất kỳ sự chê bai hoặc phỉ báng bằng lời nói và/hoặc bằng văn bản nào sẽ dẫn đến việc bị loại ngay lập tức, tước bỏ tất cả các giải thưởng và phần thưởng đã giành được, và tiến hành bất kỳ hành động cần thiết nào khác chống lại bạn.
 5. Bạn xác nhận và thừa nhận rằng bạn chưa và sẽ không xuất hiện trước công chúng hoặc cho phép bản thân được chụp ảnh trong tình trạng khỏa thân một phần hoặc toàn bộ hoặc theo cách dâm ô, lộ liễu hoặc khêu gợi tình dục.
 6. Bạn không và sẽ không tham gia, trực tiếp hay gián tiếp, vào bất kỳ hoạt động giải trí ban đêm, khiêu dâm, cung cấp dịch vụ tình dục hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến những điều trên.
 7. Không được phép uống rượu và hút thuốc trong bất kỳ phần nào của Cuộc thi. Nếu bạn tham dự bất kỳ sự kiện ăn tối nào do MA tổ chức, bạn sẽ tuân thủ phép lịch sự phù hợp và tránh uống quá nhiều đến mức say.
 8. Nếu bạn được MA đưa đến bất kỳ chỗ ở đóng vai trò như một phần của Cuộc thi, bạn phải tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định hiện hành của chỗ ở đó. Không được mời khách vào phòng ngoại trừ các thành viên trong gia đình. Bạn phải tự chi trả bất kỳ chi phí bổ sung và chi phí phát sinh nào xuất phát từ bạn.
 9. Bạn sẽ tham dự và tham gia đầy đủ vào tất cả các sự kiện đóng vai trò là một phần của Cuộc thi và phải luôn đúng giờ.
 10. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản hoặc Quy tắc ứng xử, MA có quyền loại bạn. Nếu bạn bị loại hoặc bạn chọn từ bỏ vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ danh hiệu và/hoặc giải thưởng nào được trao cho bạn phải được trả lại đầy đủ và nguyên vẹn.

 

 

Phụ lục D

 

 1. Các điều khoản và điều kiện khác
  • Là thi sính dự thi, bạn sẽ được cấp miễn phí tư cách thành viên FoMo Bạc trực tuyến và cũng được hưởng 20% hoa hồng cho mỗi lượt bán video Cá tính của bạn.
  • Tất cả các quyết định do MA và/hoặc đại diện của MA đưa ra theo các Điều khoản này là quyết định cuối cùng và sẽ không giải quyết bất kỳ thảo luận hoặc đề xuất nào nhằm phản hồi về việc lựa chọn các thí sinh lọt vào vòng tứ kết, bán kết, chung kết hoặc người chiến thắng. MA có thể, nhưng không bắt buộc, biện minh cho bất kỳ quyết định nào liên quan đến Cuộc thi này.
  • Bất kỳ sự tham dự muộn, vắng mặt hoặc không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Cuộc thi đều có thể dẫn đến việc bị loại và MA có quyền thay thế bất kỳ thí sinh nào bị loại.
  • Bất kỳ hành vi hoặc giao dịch nào nhằm mục đích cản trở, giành lấy lợi thế không công bằng hoặc lạm dụng các quy tắc và Điều khoản của Cuộc thi, do bản thân MA quyết định, sẽ dẫn đến việc bị loại, bị thu hồi các giải thưởng và lợi ích, và/hoặc phải đối mặt với những hành động pháp lý cần thiết.
  • Ở bất kỳ giai đoạn nào của Cuộc thi, MA theo quyền lợi riêng và tuyệt đối của mình có thể quyết định chấm dứt Cuộc thi mà không cần lý do chính đáng và có thể hoàn lại phí đăng ký đã nộp. Nếu Cuộc thi bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, mọi giải thưởng và lợi ích mà bạn có thể được hưởng có thể bị hủy bỏ theo quyết định của MA. Bạn đồng ý không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với MA.
  • MA có thể tùy ý thúc đẩy các sáng kiến “Trước ngày ra mắt” (sớm hơn so với ngày đăng ký tham gia thực tế) cho một số hội nhóm nhất định.
  • Người tham gia được yêu cầu gửi ảnh hồ sơ và video dài một phút giới thiệu tính cách của họ trước ngày 14 tháng 3 năm 2023 để đăng ký tham gia cuộc thi. Tùy theo quyết định của Ban tổ chức, thời gian đăng ký sẽ có thể được gia hạn.

 

 1. Vòng tứ kết
  • Sau khi đăng ký thành công vào Cuộc thi và được MA xác nhận bằng văn bản, các thí sinh sẽ được quyền tham gia Vòng tứ kết.
  • Trong suốt thời gian diễn ra Vòng tứ kết, các thí sinh lọt vào Vòng tứ kết sẽ cạnh tranh để giành được càng nhiều phiếu bình chọn càng tốt thông qua việc bán Video Tính cách của mình (trong khoảng thời gian từ 15 tháng 3 đến 21 tháng 5 năm 2023, hoặc sau khi hình ảnh và video của thí sinh đã được đăng tải và phê duyệt, tùy theo điều kiện nào đến trước).
  • MA xác định giá bán của mỗi Video Tính cách ở mức 100 ĐÔ LA SINGAPORE/video.
  • Chi tiết về quá trình bình chọn được trình bày trong đoạn 5 bên dưới. Thí sinh đạt ít nhất 100 lượt bình chọn sẽ được quyền tham dự Vòng Bán kết. Sau khi đủ điều kiện vào Bán kết, MA sẽ thông báo cho thí sinh qua email kèm theo hướng dẫn tải ảnh hồ sơ và Video ý tưởng của mình lên nền tảng của MA để chuẩn bị cho Vòng bán kết.
  • Nếu có ít hơn 100 thí sinh đủ điều kiện vào Vòng bán kết, MA có thể quyết định hủy cuộc thi và phí đăng ký có thể được hoàn trả. Nếu Cuộc thi bị chấm dứt vì lý do này, mọi giải thưởng và lợi ích mà bạn có thể được hưởng có thể bị hủy bỏ theo quyết định của MA. Bạn đồng ý không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào về vấn đề này, dù là để khiếu nại MA hay các bên liên quan khác. Tuy nhiên, tất cả số hoa hồng tích lũy do việc bán Video Tính cách trong Vòng tứ kết sẽ vẫn sẽ được trả cho bạn.
  • Trong trường hợp hòa số phiếu, thí sinh đạt được số phiếu bình chọn sớm hơn sẽ chiến thắng.
  • Các thí sinh đủ điều kiện cần gửi ảnh đại diện và Video Ý tưởng của họ cho MA trước ngày 22 tháng 5 năm 2023 để chuẩn bị cho vòng Bán kết.

 

 1. Vòng bán kết
  • Trong thời gian diễn ra Vòng bán kết, các Thí sinh lọt vào Bán kết sẽ cạnh tranh để giành được nhiều phiếu bình chọn nhất có thể thông qua việc bán Video Ý tưởng (trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023) để đạt điều kiện tham gia vòng Chung kết
  • Tất cả các thí sinh Bán kết đều được quyền miễn phí sử dụng thiết bị Neuro Activator Soundwave (trị giá 350 SINGAPORE DOLLAR), có thể đổi được qua token NFT.
  • MA xác định giá bán của mỗi Video Ý tưởng là ở mức 200 ĐÔ LA SINGAPORE/video.
  • Chi tiết về hoạt động bình chọn được trình bày trong đoạn 5 bên dưới. Hai mươi thí sinh dẫn đầu (có tối thiểu 200 phiếu bầu) sẽ lọt vào Vòng chung kết. Trong trường hợp hòa số phiếu, thí sinh đạt được số phiếu bình chọn sớm hơn sẽ chiến thắng.
  • Sau khi các thí sinh đủ điều kiện vào Vòng chung kết, MA sẽ thông báo cho họ qua email chậm nhất vào ngày 10 tháng 7 năm 2023 kèm theo yêu cầu đăng tải ảnh đại diện và Video giá trị của mình lên nền tảng của MA để chuẩn bị cho Vòng chung kết
  • Ngoài 20 thí sinh dẫn đầu, MA cũng sẽ chọn ngẫu nhiên 5 thí sinh Bán kết có ít nhất 200 phiếu bình chọn để tham gia vòng Chung kết. Chi tiết đầy đủ về đợt rút thăm này sẽ được công bố sau trên trang web của MA.

 

 1. Vòng chung kết
  • Trong thời gian diễn ra Vòng chung kết, những Thí sinh chung kết sẽ cạnh tranh để giành được càng nhiều phiếu bình chọn càng tốt thông qua việc bán Video giá trị (trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023).
  • Các Thí sinh Chung kết sẽ được thưởng một sản phẩm chống lão hóa Youthlocked 100 (trị giá $500 SINGAPORE DOLLAR), có thể quy đổi từ token NFT.
  • MA xác định giá bán của mỗi Video Giá trị là ở mức 300 ĐÔ LA SINGAPORE/video
  • Chi tiết về hoạt động bình chọn được trình bày trong đoạn 5 dưới đây. Trong trường hợp hòa số phiếu, thí sinh đạt được số phiếu bình chọn sớm hơn sẽ chiến thắng.
  • 3 thí sinh cao điểm nhất (có tối thiểu 300 lượt bình chọn) sẽ được nhận các phần thưởng sau:
   • Quán quân: 1 triệu ĐÔ LA SINGAPORE (giải thưởng tiền mặt trị giá 200.000 ĐÔ LA SINGAPORE cộng với hợp đồng độc quyền trị giá 800.000 ĐÔ LA SINGAPORE với Millionaireasia).
   • Vị trí thứ 2: Giải thưởng tiền mặt 50.000 ĐÔ LA SINGAPORE
   • Vị trí thứ 3: Giải thưởng tiền mặt 25.000 ĐÔ LA SINGAPORE
  • Tất cả các Thí sinh Chung kết đều phải trực tiếp tham dự Vòng chung kết và cần đến Singapore muộn nhất vào ngày 22 tháng 7 năm 2023 để tham gia các hoạt động được chuẩn bị trước cho Vòng chung kết theo sự sắp xếp của MA. Việc tham gia muộn hoặc vắng mặt sẽ có thể dẫn đến việc bị loại và MA có quyền thay thế bất kỳ thí sinh nào bị loại.
  • Chi phí ăn ở khách sạn trong thời gian diễn ra Vòng chung kết do MA chi trả toàn bộ. Vé máy bay từ nước sở tại của bạn đến Singapore có thể được bồi hoàn (tối đa là 500 ĐÔ LA SINGAPORE) khi bạn đến Singapore.
  • Tất cả các Thí sinh Chung kết (với tối thiểu 300 phiếu bình chọn) đều được mời tham dự Đại tiệc mừng vào ngày 31 tháng 7 năm 2023 trên chuyến bay bao trọn gói của MA và miễn phí nơi ở (Từ ngày 30 tháng 7 đến 1 tháng 9 năm 2023) tại Phuket.
  • Tất cả những Thí sinh Chung kết (có ít hơn 300 phiếu bầu) sẽ tự chịu trách nhiệm thu xếp chuyến bay khứ hồi từ Sân bay Singapore (được MA bồi hoàn tối đa là 500 ĐÔ LA SINGAPORE)
  • Sau đêm Đại tiệc mừng, vào ngày 1 tháng 8 năm 2023, MA sẽ sắp xếp phương tiện di chuyển cho tất cả các Thí sinh Chung kết từ Phuket đến sân bay quốc tế Bangkok (Sân bay Suvarnabhumi). Bạn phải tự sắp xếp chuyến bay khứ hồi của riêng mình từ Sân bay Suvarnabhumi, MA sẽ bồi hoàn số tiền tối đa là 500 ĐÔ LA SINGAPORE.

 

 1. Hoạt động bình chọn; NFT
  • Tất cả các điều khoản và điều kiện của nền tảng NFT của MA (tham khảo tại địa chỉ millionaireasia.com/msma/app-platform/terms-and-conditions) sẽ được áp dụng.
  • Bình chọn: Mỗi lượt bán chuỗi video về Tính cách, Ý tưởng và Giá trị đăc trưng của bất kỳ thí sinh nào, đại diện cho một phiếu bình chọn cho thí sinh đó ở giai đoạn có tương ứng, lưu ý rằng bất kỳ video nào được mua và sở hữu bởi thí sinh sẽ không được tính là một phiếu bình chọn. (Nghĩa là các thí sinh sẽ không được phép bình chọn cho bản thân).
  • NFT: Mỗi video về Tính cách, Ý tưởng và Giá trị cho phép người mua nhận được một token NFT miễn phí (tương ứng là “NFT Cá tính”, “NFT Ý tưởng” và “NFT Giá trị”). Tất cả các token NFT không được quy đổi với MA trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc Cuộc thi sẽ bị xóa bỏ.
  • Video Tính cách: Mỗi lượt mua Video Tính cách (100 ĐÔ LA SINGAPORE) cho phép người mua:
   • Sở hữu một token NFT Tính cách; và
   • Nhận một tư cách thành viên FoMo Bạc (trị giá 500 ĐÔ LA SINGAPORE), có thể gia hạn hàng năm bằng cách trả phí.
  • Video Ý tưởng: Mỗi lượt mua Video Ý tưởng (200 ĐÔ LA SINGAPORE) cho phép người mua:
   • Sở hữu một token NFT Ý tưởng; và
   • [Thiết bị Neuro Activator Soundwave] miễn phí (trị giá 350 ĐÔ LA SINGAPORE)
  • Video Giá trị: Mỗi lượt mua video Giá trị (300 ĐÔ LA SINGAPORE) cho phép người mua:
   • Sở hữu một token Giá trị; và
   • [Sản phẩm chống lão hóa YoungYouthlocked 100] (trị giá 500 ĐÔ LA SINGAPORE).
  • Quà tặng: Tất cả quà tặng đi kèm với bất kỳ giao dịch mua Video Cá tính, Ý tưởng hoặc Giá trị nào đều (a) không thể chuyển nhượng, (b) không thể trao đổi hoặc (c) không thể quy đổi thành tiền mặt. MA có quyền, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, thay thế (các) quà tặng bằng (các) mặt hàng có giá trị tương tự mà không cần thông báo trước.
  • Giao dịch NFT trong Cuộc thi: Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, tất cả các NFT về Tính cách, Ý tưởng & Giá trị sẽ chỉ được giao dịch trong nền tảng đã chỉ định của MA.
  • Lợi ích: người tham gia sẽ được hưởng khoản hoa hồng 20% giá bán đối với những lượt bán video Tính cách, khoản thu nhập này phải chịu phí giao dịch có thể có trên nền tảng NFT.
  • Nghiêm cấm: Trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi, người tham gia không được đúc, bán hoặc tiếp thị bất kỳ video hoặc NFT nào, ngoài những video hoặc NFT được cho phép trong Cuộc thi.

 

 

Ngôn ngữ chính thức cho cuộc thi này là tiếng Anh. Mọi bản dịch từ tiếng Anh sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có tranh chấp cần giải thích bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện trong bất kỳ tài liệu nào, bản tiếng Anh của tài liệu đó sẽ được ưu tiên sử dụng.

 

Shopping cart

0

No products in the cart.